PultusORM Sqlite ORM for Kotlin / Java / Android


#1

PultusORM is a sqlite ORM library for Kotlin / Java / Android.
Project Home : http://pultusorm.sakib.ninja
Project Source Code : https://github.com/s4kibs4mi/PultusORM